jump to navigation

DISA TË THËNA TË NJË GAZETAREJE ANGLEZE … 4 Prill, 2018

Posted by Fejzula Abdulai in Publicistikë.
add a comment

DISA TË THËNA TË NJË GAZETAREJE ANGLEZE GJATË UDHËTIMIT NËPËR TROJET E BALLKANIT NË FILLIM TË SHEKULLIT NJËZET

 

Gazetarja angleze, Edith DURHAM, në librion e saj: “NJËZET VJET NGATËRESA BALLKANIKE” (ribotuar në Tiranë 2001), i përshkruan përshtypjet e saj gjatë qëndrimit në vendet e Ballkanit dhe ndodhitë që kanë ndodhur në këtë anë të Europës në fillim të shekullit XX.

Qëllimi i vizitës që e bën në Ballkan ka qenë i dyfishtë: se pari, të shikojë kulturën e popujve dhe raportet ndër etnike dhe së dyti, ta informojë shtypin britanik për ndodhit gjeopolitke që patën ndodhur në kētë anë gjatë periudhës së përmendur. (më tepër…)

Advertisements

IDEJA DHE FUNDI I MITIT MBI THEMELIMIN E SËRBISË SË MADHE NË SHIKIMET E DISA AUTORËVE KROATË 4 Dhjetor, 2017

Posted by Fejzula Abdulai in Publicistikë.
add a comment

 

IDEJA DHE FUNDI I MITIT MBI THEMELIMIN E SËRBISË SË MADHE NË SHIKIMET E DISA AUTORËVE KROATË

Dy autorë kroatë që merren me çështjen kombëtare, Ante Beljo dhe Stevan Dedijer, kanë qenë të interesuar që të japin një vështrim të përgjithshëm mbi disa ideologë serbë të cilët në të kaluarën dhe në kohën e mëvonshëme, patën  hartuar proekte të rëndësishme ku jepeshin idera dhe udhëzime për themelimin e një Serbie të Madhe, që do të përfshiheshin të gjithë serbët në një shtet të përbashkët, dhe pastaj, po ashtu historikisht, do ta sqarojnë se si ka ardhur gjer në fundin e mitit për formimin e shtetit gjithpërfshirës serb në gjeohapësirën  ballkanike. (më tepër…)

POPULLIMI DHE PËRBËRJA ETNIKE E MAQEDONISË PREJ KOHËS ANTIKE … 18 Tetor, 2017

Posted by Fejzula Abdulai in Publicistikë, Uncategorized.
add a comment

 

POPULLIMI DHE PËRBËRJA ETNIKE E MAQEDONISË PREJ KOHËS ANTIKE GJER NË LUFTËN E DYTË BOTËRORE NË VEPRËN “MAQEDONIA SI TËRËSI NATYRORE DHE EKONOMIKE”

Në fund të Luftës së Dytë Botërore, përkatësisht në vitin 1945, në edicionin e Institutit Shkencor Maqedonas në Sofje të Bullgarisë, botohet libri me titull: “MAQEDONIA SI TËRËSI NATYRORE DHE EKONOMIKE” (Autori i librit nuk është i njohur, por sipas permbajtjes mund të konstatohet se janë grupautorësh). Ky libër, nga ana e autorëve maqedonas, i vlerësuar si vepër me vlerë të lartë shkencore dhe me përmbajtje kombëtare, nën edicionin e Institutit për Histori Kombëtare  në Shkup, përkëthehet në gjuhën maqedonase dhe ribotohet në vitin 1978 (Në gjuhën bullgare: “Makedonija kato prirodno i stopansko cjallo”. Ne gjuhën maqedonase: “Makedonija kako prirodna i ekonomska celina”). (më tepër…)

RRËFIMET E DISA SHQIPTARËVE ORTODOKS NË LIBRIN… 28 Tetor, 2015

Posted by Fejzula Abdulai in Publicistikë.
add a comment

 

RRËFIMET E DISA SHQIPTARËVE ORTODOKS NË LIBRIN “SHQIPTARËT ORTODOKSË NË REPUBLIKË E MAQEDONISË” TË AUTORIT D-R BRANISLLAV SINADINOVSKI

Në kohën e fundit në histirografinë maqedonase po paraqiten vepra shkencore të cilat po e nxjerrin në dritë të vërtetën historike të popullit shqiptar të përkatësisë ortodokse në territorin e Republikës së Maqedonisë. Një ndër autorët i cili për herë të parë është përpjekur që në mënyrë shkencore të argumentojë se në truallin e Maqedonisë së sotme, veç shqiptarë muslimanë, jeton edhe një numër i konsiderueshëm i përkatësisë ortodokse, është studiuesi shqiptar po i kësaj përkatësie fetare, dr. Branisllav Sinadinovski. (më tepër…)

POZITA GJEOGRAFIKE E MAQEDONISË NË FUNKSION… 13 Maj, 2014

Posted by Fejzula Abdulai in Politikë.
add a comment

POZITA GJEOGRAFIKE E MAQEDONISË NË FUNKSION TË NDRYSHIMEVE GJEOPOLITIKE

 Karakteristikat gjeopolitike, gjeoekonomike dhe interakcionet gjeokulturore të Ballkanit, të cilat janë të kushtëzuara nga pozita gjeografike dhe gjeopolitike, kanë ndikuar që Maqedonia me pozitën e vet qendrore në Ballkan, të jetë vazhdimisht në qendrën e vemendjes (më tepër…)

RADIKA NUK ËSHTË LUMË NDËRKOMBËTAR… 27 Shkurt, 2014

Posted by Fejzula Abdulai in Shkencë.
add a comment

RADIKA NUK ËSHTË LUMË NDËRKOMBËTAR, POR DERDHET NË UJRA NDËRKOBËTARE

 Ujrat rrjedhëse të Maqedonisë derdhen në tre pellgje: në pellgun e detetit Egje, të Adriatikut dhe të Detit të Zi. Lumi i Radikës shtrihet në pjesën perëndimore të vendit dhe derdhet në Drinin e Zi me karakter ndërkombëtar, në afërsi të Dibrës. I tërë sistemi ujor i këtij lumi shtrihet në territorin e Maqedonisë dhe i takon pellgut të Adriatikut. (më tepër…)

KOSOVA REPUBLIKË E PAVARUR… 18 Janar, 2014

Posted by Fejzula Abdulai in Publicistikë.
add a comment

KOSOVA REPUBLIKË E PAVARUR E SHTET “SOVRAN”

 Pas një riokupimi të dytë për gati njëshekullor nga qeveria nazifashiste Serbe, Kosova definitivisht u çlirua më 1999, kurse pavarsinë dhe sovranitetin politik e fitoi me shpalljen e pavarisë më 17 Shkurt 2008. Këtë të mbrijtur historike Kosova pati mundësi ta realizojë me intervenimin ushtarak të Aleancës Veriatlantike dhe përkrahjen e Bashkimit Evropjan dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. (më tepër…)

ANALISTËT KROATË MBI AGRESIONIN… 4 Janar, 2014

Posted by Fejzula Abdulai in Publicistikë.
add a comment

ANALISTËT KROATË MBI AGRESIONIN SERB GJATË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË

Sulmet e para serbe qenë në drejtim të perëndimit

Historianët kroat për një kohë të gjatë e patën përcjellë politikën hegjemone, shoviniste, pastaj edhe agresive serbe ndaj popullit kroat dhe popujve të tjerë jo serbë. Këtë ata e kanë bërë gjatë kohës së Jugosllavisë moniste, e cila gati një gjysëm shekulli qe e serbizuar, (më tepër…)

DISA NDRYSHIME NË KARTËN… 31 Dhjetor, 2013

Posted by Fejzula Abdulai in Publicistikë.
add a comment

DISA NDRYSHIME NË KARTËN POLITIKE TË BOTËS PAS

LUFTËS SË DYTË BOTËRORE

 Në rruzullin tokësor gjatë historisë mijëvjeçare kanë ndodhur ndryshime të mëdha në organizimin gjeopolitik të popujve të ndryshëm. Disa kanë krijuar shetet e tyre dhe kanë qenë të pavarur, kurse disa duke krijuar shtete me vete, kanë okupuar edhe shtete të tjera. Më vonë ata që kanë qenë të okupuar (kolonizuar) janë çliruar (më tepër…)

31 Dhjetor, 2013

Posted by Fejzula Abdulai in Politikë.
add a comment

(më tepër…)